ฉากถ่ายภาพ

ฉากถ่ายภาพ ชอบแบบไหน จิ้มเลยครับ

คุณแพร & กวาง

บรรยากาศงานแต่งที่ วิวาเช่

งานแต่งคุณบี & บอย

บรรยากาศงานแต่งที่ วิวาเช่

May & Yamamoto

บรรยากาศงานแต่งที่ วิวาเช่

งานแต่งคุณ จิ๋ว บอย

บรรยากาศงานแต่งที่ วิวาเช่